For the first stage of the project it is used the service of the external collaborators:

  • Prof. Stefcho Dimitrov – expert in the field of urbanism
  • Assoc. Prof. Vladimir Shtilianov – expert in the field of landscape architecture
  • Assist. Prof. Veselin Rangelov – expert in the field of landscape architecture
  • Association for research of residential and urban development – leading scientist Assoc. Prof. Iskra Dandolova
  • Forum for sustainable development “Focus” – leading scientist Assist. Prof. Vyara Gancheva
  • Association “Expert pool – Bulgaria” with leading scientist Assist. Prof. Daniel Yordanov
  • arch. Emiliyan Dzhotolov – PhD student, Faculty of Architecture;
  • arch. Igor Hristov – expert in the field of design and urban planning, PhD student;
  • arch. Kostadin Popov – expert in the field of design and urban planning, PhD student;
Inquiry for the residents in Sofia

1. Оценявате ли междублоковите пространства на панелните комплекси като занемарени?

2. Има ли достатъчно места за социални контакти (за спорт, игри на карти и шах, детски площадки и др.)?

3. Паркира ли се върху нерегламентирани места около блоковете (например в зелени площи и по тротоари)?

4. Оценявате ли озеленените площи около блоковете като добре поддържани?

5. Оценявате ли осветлението около блоковете като добро ?

6. Оценявате ли междублоковите пространства като чисти ?

7. Изхвърляте ли разделно битовите си отпадъци ?

8.Оценявате ли междублоковите пространства като шумни ?

9. Имате ли проблеми с кражби и битова престъпност около блоковете ?

10. Имате ли проблеми с бездомни животни около блоковете ?

© This site is developed only for the project purposes. All rights reserved.