Общата стойност на одобрените средства от конкурсната програма възлиза на 232 хил. лв.

За първият етап (до края на 2015г.) са отпуснати 127 хил. лв., чието дялово разходване е планирано, както следва:

 • 12,00% за апаратура и оборудване;
 • 1,25% за консумативи;
 • 18,34% за информационни продукти;
 • 28,21% за външни изпълнители и експерти;
 • 17,24% за заплащане за труд за колектива;
 • 12,54% за други преки разходи;
 • 5,02% за командировки;
 • 5,64 % за административни разходи.

За втори етап (до края на 2017г.) са отпуснати 78 667,84 лв., чието дялово разходване е планирано както следва:

 • 5,34% за материали, химикали и консумативи;
 • 10,68% за командировки в т.ч. и в чужбина;
 • 41,31% за заплащане на външни изпълнители за техническо подпомагане научната работа по проекта;
 • 19,07% за зазходи за заплащане членовете на колектива, работещи по проекта;
 • 7,56% за привличане на утвърдени учени от други страни за краткосрочен престой;
 • 9,56% - за други оперативни (преки) разходи необходими за изпълнение на дейностите в проекта;
 • 6,48% - за отчисления за базовата и партньорските организации и други непреки разходи;
Анкета за живущите в панелните комплекси

1. Оценявате ли междублоковите пространства на панелните комплекси като занемарени?

2. Има ли достатъчно места за социални контакти (за спорт, игри на карти и шах, детски площадки и др.)?

3. Паркира ли се върху нерегламентирани места около блоковете (например в зелени площи и по тротоари)?

4. Оценявате ли озеленените площи около блоковете като добре поддържани?

5. Оценявате ли осветлението около блоковете като добро ?

6. Оценявате ли междублоковите пространства като чисти ?

7. Изхвърляте ли разделно битовите си отпадъци ?

8.Оценявате ли междублоковите пространства като шумни ?

9. Имате ли проблеми с кражби и битова престъпност около блоковете ?

10. Имате ли проблеми с бездомни животни около блоковете ?

© Страницата е разработена единствено за целите на проекта. Всички права запазени.