На 19 декември 2014г. се подписа Договор ФНИ Е02/20 между Фонд „Научни изследвания“ (ФНИ) като финансираща страна и Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) като изпълнител.

ФНИ

Фонд „Научни изследвания” (ФНИ) има за цел да подкрепя проекти и дейности за насърчаване на научните изследвания, съобразени с ратифицирани рамкови програми с определени приоритети на Европейския съюз, както и със „Стратегията за развитие на науката в България” до 2020 г.

Повече информация за ФНИ може да откриете на fni.bg

УАСГ

Университетът по архитектура, строителство и геодезия е образователна и научна институция с над седемдесет годишна история. Комплексът на университета е разположен в центъра на София. Към момента в него се обучават около 5000 студента и 50 докторанта. Академичният състав се състои от над 350 редовни преподаватели.

За времето на своето съществуване, УАСГ е подготвил повече от 6000 архитекти и 25000 инженери. Специално обучението по архитектура е признато и акредитирано както от българските контролни институции така и от международни като Кралския институт на британските архитекти и от Министерството на културата на Франция.

Повече информация за УАСГ може да откриете на uacg.bg

Анкета за живущите в панелните комплекси

1. Оценявате ли междублоковите пространства на панелните комплекси като занемарени?

2. Има ли достатъчно места за социални контакти (за спорт, игри на карти и шах, детски площадки и др.)?

3. Паркира ли се върху нерегламентирани места около блоковете (например в зелени площи и по тротоари)?

4. Оценявате ли озеленените площи около блоковете като добре поддържани?

5. Оценявате ли осветлението около блоковете като добро ?

6. Оценявате ли междублоковите пространства като чисти ?

7. Изхвърляте ли разделно битовите си отпадъци ?

8.Оценявате ли междублоковите пространства като шумни ?

9. Имате ли проблеми с кражби и битова престъпност около блоковете ?

10. Имате ли проблеми с бездомни животни около блоковете ?

© Страницата е разработена единствено за целите на проекта. Всички права запазени.