На 19 декември 2014г. се подписа Договор ФНИ Е02/20 между Фонд „Научни изследвания“ (ФНИ) като финансираща страна и Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) като изпълнител.

ФНИ

Фонд „Научни изследвания” (ФНИ) има за цел да подкрепя проекти и дейности за насърчаване на научните изследвания, съобразени с ратифицирани рамкови програми с определени приоритети на Европейския съюз, както и със „Стратегията за развитие на науката в България” до 2020 г.

Повече информация за ФНИ може да откриете на fni.bg

УАСГ

Университетът по архитектура, строителство и геодезия е образователна и научна институция с над седемдесет годишна история. Комплексът на университета е разположен в центъра на София. Към момента в него се обучават около 5000 студента и 50 докторанта. Академичният състав се състои от над 350 редовни преподаватели.

За времето на своето съществуване, УАСГ е подготвил повече от 6000 архитекти и 25000 инженери. Специално обучението по архитектура е признато и акредитирано както от българските контролни институции така и от международни като Кралския институт на британските архитекти и от Министерството на културата на Франция.

Повече информация за УАСГ може да откриете на uacg.bg

Анкета за живущите в панелните комплекси

10. Имате ли проблеми с бездомни животни около блоковете ?

Да (68 %)
Не (27 %)
Не мога да преценя (5 %)

9. Имате ли проблеми с кражби и битова престъпност около блоковете ?

Да (46 %)
Не (35 %)
Не мога да преценя (19 %)

8.Оценявате ли междублоковите пространства като шумни ?

Да (36 %)
Не (49 %)
Не мога да преценя (14 %)

7. Изхвърляте ли разделно битовите си отпадъци ?

Да (32 %)
Не (42 %)
Не, няма къде (27 %)

6. Оценявате ли междублоковите пространства като чисти ?

Да (5 %)
Не (91 %)
Не мога да преценя (4 %)

5. Оценявате ли осветлението около блоковете като добро ?

Да (13 %)
Не (80 %)
Не мога да преценя (7 %)

4. Оценявате ли озеленените площи около блоковете като добре поддържани?

Да (5 %)
Не (91 %)
Не мога да преценя (3 %)

3. Паркира ли се върху нерегламентирани места около блоковете (например в зелени площи и по тротоари)?

Да (93 %)
Не (6 %)
Не мога да преценя (1 %)

2. Има ли достатъчно места за социални контакти (за спорт, игри на карти и шах, детски площадки и др.)?

Да (18 %)
Не (77 %)
Не мога да преценя (4 %)

1. Оценявате ли междублоковите пространства на панелните комплекси като занемарени?

Да (96 %)
Не (3 %)
Не мога да преценя (1 %)
© Страницата е разработена единствено за целите на проекта. Всички права запазени.