Във връзка с Решения на научния колектив (Протокол №19/15.10.2015г. и Протокол №20/22.10.2015г.) се реши да бъдат закупени статистически данни от Националния статистически институт, съдържащи информация за населението и жилищния фонд, за панелни блокове в ж.к. „Люлин 1“ (14, 24,25, 26, 27), ж.к. „Люлин 2“ (205) и ж.к. „Хаджи Димитър“ (23, 24, 26, 150). Целта на закупуването на данните е повишаване достоверността на хипотетичната методика за ревитализация чрез прилагането й върху  два допълнителни обекти (освен планираните три) в ж.к. „Дружба 2“, ж.к. „Левски В“ и ж.к. „Обеля 1“.

28.10.2015г.

Анкета за живущите в панелните комплекси

1. Оценявате ли междублоковите пространства на панелните комплекси като занемарени?

2. Има ли достатъчно места за социални контакти (за спорт, игри на карти и шах, детски площадки и др.)?

3. Паркира ли се върху нерегламентирани места около блоковете (например в зелени площи и по тротоари)?

4. Оценявате ли озеленените площи около блоковете като добре поддържани?

5. Оценявате ли осветлението около блоковете като добро ?

6. Оценявате ли междублоковите пространства като чисти ?

7. Изхвърляте ли разделно битовите си отпадъци ?

8.Оценявате ли междублоковите пространства като шумни ?

9. Имате ли проблеми с кражби и битова престъпност около блоковете ?

10. Имате ли проблеми с бездомни животни около блоковете ?

© Страницата е разработена единствено за целите на проекта. Всички права запазени.