Автори:
Йордан Радев, Димитрина Попова, Стефан Аспарухов, Ангел Енкин, Димо Джотолов

Abstract:
The paper presents a method for generating possible predictions for the condition of spaces between the prefabricated concrete housing in Sofia. On its basis the method is defined by two general discourses: energy efficiency and cultural identity. They, in combination with nine contemporary problem themes in the architectural environment, identified through questionnaire among residents: parking, landscape, lighting, hygiene, security, waste, noise, homeless animals and public places, are structureа into 18 scenarios where the main questions are what might happened and to what level goes the realistic forecast. The aim of method is through condition prediction to construct strategies for renovation of the spaces between the prefabricated concrete housings in Sofia.

Key words:
Mass architecture, prefabricated concrete housing, residential buildings, renovation, Sofia townscape, energy efficiency, cultural identity, public spaces

Анкета за живущите в панелните комплекси

1. Оценявате ли междублоковите пространства на панелните комплекси като занемарени?

2. Има ли достатъчно места за социални контакти (за спорт, игри на карти и шах, детски площадки и др.)?

3. Паркира ли се върху нерегламентирани места около блоковете (например в зелени площи и по тротоари)?

4. Оценявате ли озеленените площи около блоковете като добре поддържани?

5. Оценявате ли осветлението около блоковете като добро ?

6. Оценявате ли междублоковите пространства като чисти ?

7. Изхвърляте ли разделно битовите си отпадъци ?

8.Оценявате ли междублоковите пространства като шумни ?

9. Имате ли проблеми с кражби и битова престъпност около блоковете ?

10. Имате ли проблеми с бездомни животни около блоковете ?

© Страницата е разработена единствено за целите на проекта. Всички права запазени.