На 20 декември 2016г. се подписа Допълнително споразумение към Договор ДФНИ Е02/20 от 12.12.2014г. между Фонд „Научни изследвания“ и Университета по архитектура, строителство и геодезия – София.

Общата сума за отчитане на втори етап на проекта възлиза на 78 667,84 лв., разпределени по следния начин:

  • Материали, химикали и консумативи - 5,34%
  • Командировки в т.ч. и в чужбина - 10,68%
  • Заплащане на външни изпълнители за техническо подпомагане научната работа по проекта - 41,31%
  • Разходи за заплащане членовете на колектива, работещи по проекта - 19,07%
  • Привличане на утвърдени учени от други страни за краткосрочен престой - 7,56%
  • Други оперативни (преки) разходи необходими за изпълнение на дейностите в проекта - 9,56%
  • Отчисления за базовата и партньорските организации и други непреки разходи - 6,48%
Анкета за живущите в панелните комплекси

10. Имате ли проблеми с бездомни животни около блоковете ?

Да (68 %)
Не (27 %)
Не мога да преценя (5 %)

9. Имате ли проблеми с кражби и битова престъпност около блоковете ?

Да (46 %)
Не (35 %)
Не мога да преценя (19 %)

8.Оценявате ли междублоковите пространства като шумни ?

Да (36 %)
Не (49 %)
Не мога да преценя (14 %)

7. Изхвърляте ли разделно битовите си отпадъци ?

Да (32 %)
Не (42 %)
Не, няма къде (27 %)

6. Оценявате ли междублоковите пространства като чисти ?

Да (5 %)
Не (91 %)
Не мога да преценя (4 %)

5. Оценявате ли осветлението около блоковете като добро ?

Да (13 %)
Не (80 %)
Не мога да преценя (7 %)

4. Оценявате ли озеленените площи около блоковете като добре поддържани?

Да (5 %)
Не (91 %)
Не мога да преценя (3 %)

3. Паркира ли се върху нерегламентирани места около блоковете (например в зелени площи и по тротоари)?

Да (93 %)
Не (6 %)
Не мога да преценя (1 %)

2. Има ли достатъчно места за социални контакти (за спорт, игри на карти и шах, детски площадки и др.)?

Да (18 %)
Не (77 %)
Не мога да преценя (4 %)

1. Оценявате ли междублоковите пространства на панелните комплекси като занемарени?

Да (96 %)
Не (3 %)
Не мога да преценя (1 %)
© Страницата е разработена единствено за целите на проекта. Всички права запазени.