При стартирането на проекта, с подписването на Договор ДФНИ Е 02/20 между УАСГ и Фонд „Научни изследвания“ на 19.12.2014г., колективът популяризира успешното представяне в конкурсната програма чрез електронните страници на:

УАСГ – http://uacg.bg/

Камара на архитектите в България (КАБ) – http://kab.bg/

Регионална колегия „София-град“ към КАБ – http://kab-sofia.bg

Съюзът на архитектите в България – bularch.eu

www. citybuild.bg

http://stroiteli.bg

http://www.geomedia.bg

http://uzakoniavane.eu

09.01.2015г.

Анкета за живущите в панелните комплекси

1. Оценявате ли междублоковите пространства на панелните комплекси като занемарени?

2. Има ли достатъчно места за социални контакти (за спорт, игри на карти и шах, детски площадки и др.)?

3. Паркира ли се върху нерегламентирани места около блоковете (например в зелени площи и по тротоари)?

4. Оценявате ли озеленените площи около блоковете като добре поддържани?

5. Оценявате ли осветлението около блоковете като добро ?

6. Оценявате ли междублоковите пространства като чисти ?

7. Изхвърляте ли разделно битовите си отпадъци ?

8.Оценявате ли междублоковите пространства като шумни ?

9. Имате ли проблеми с кражби и битова престъпност около блоковете ?

10. Имате ли проблеми с бездомни животни около блоковете ?

© Страницата е разработена единствено за целите на проекта. Всички права запазени.