На 3 октомври 2015г. гл. ас. д-р арх. Стефан Аспарухов взе участие в „Архитектурен фестивал София – 2015г.“ в панел „НПО панаир“, който се проведе в сградата на Съюза на архитектите в България. Презентацията на научно-изследователския проект постави акцент върху значимостта на общественото мнение за решаването на проблемите на междублоковите пространства, вкл. чрез ефикасна обратна връзка по аналогия на онлайн  платформата blockareas.bg.

08.10.2015г.

Анкета за живущите в панелните комплекси

1. Оценявате ли междублоковите пространства на панелните комплекси като занемарени?

2. Има ли достатъчно места за социални контакти (за спорт, игри на карти и шах, детски площадки и др.)?

3. Паркира ли се върху нерегламентирани места около блоковете (например в зелени площи и по тротоари)?

4. Оценявате ли озеленените площи около блоковете като добре поддържани?

5. Оценявате ли осветлението около блоковете като добро ?

6. Оценявате ли междублоковите пространства като чисти ?

7. Изхвърляте ли разделно битовите си отпадъци ?

8.Оценявате ли междублоковите пространства като шумни ?

9. Имате ли проблеми с кражби и битова престъпност около блоковете ?

10. Имате ли проблеми с бездомни животни около блоковете ?

© Страницата е разработена единствено за целите на проекта. Всички права запазени.