Във връзка с изпълнението на договор по научно-изследователския проект ДФНИ Е02/20 на тема  „Културна идентичност и енергийна ефективност при ревитализацията на междублоковите пространства на панелните комплекси в София” (по решение в Протокол №8/01.04.2015г.) се обръщаме към всички заинтересовани страни, доставчици на софтуерни продукти за предоставяне na оферти за пет броя лицензи на „Acrobat Professional 11“, пет броя лицензи за „Аdobe PhotoShop СС“, четири броя лицензи за „SketchUp Pro 2015“, четири броя лицензи за „V-Ray за SketchUp“ и „Hard key за V-ray за SketchUp“.

Изпращайте вашите предложения до 22.05.2015г.

12.05.2015г.

Анкета за живущите в панелните комплекси

1. Оценявате ли междублоковите пространства на панелните комплекси като занемарени?

2. Има ли достатъчно места за социални контакти (за спорт, игри на карти и шах, детски площадки и др.)?

3. Паркира ли се върху нерегламентирани места около блоковете (например в зелени площи и по тротоари)?

4. Оценявате ли озеленените площи около блоковете като добре поддържани?

5. Оценявате ли осветлението около блоковете като добро ?

6. Оценявате ли междублоковите пространства като чисти ?

7. Изхвърляте ли разделно битовите си отпадъци ?

8.Оценявате ли междублоковите пространства като шумни ?

9. Имате ли проблеми с кражби и битова престъпност около блоковете ?

10. Имате ли проблеми с бездомни животни около блоковете ?

© Страницата е разработена единствено за целите на проекта. Всички права запазени.