На 19 октомври 2015г. беше получена покана от доц. Ива Послушна от Архитектурния факултет на Техническия университет в Брно (Чехия) за посещение на научния колектив в панелните комплекси на града за събиране на информация за добрите практики при ревитализацията на тези градски структури.

На заседание на колектива (Протокол 20/22.10.2015г.) се реши да бъдат командировани Димитрина Попова, Стефан Аспарухов, Димо Джотолов и Ангел Енкин за четири дни през месец ноември.

23.10.2015г.

Анкета за живущите в панелните комплекси

1. Оценявате ли междублоковите пространства на панелните комплекси като занемарени?

2. Има ли достатъчно места за социални контакти (за спорт, игри на карти и шах, детски площадки и др.)?

3. Паркира ли се върху нерегламентирани места около блоковете (например в зелени площи и по тротоари)?

4. Оценявате ли озеленените площи около блоковете като добре поддържани?

5. Оценявате ли осветлението около блоковете като добро ?

6. Оценявате ли междублоковите пространства като чисти ?

7. Изхвърляте ли разделно битовите си отпадъци ?

8.Оценявате ли междублоковите пространства като шумни ?

9. Имате ли проблеми с кражби и битова престъпност около блоковете ?

10. Имате ли проблеми с бездомни животни около блоковете ?

© Страницата е разработена единствено за целите на проекта. Всички права запазени.