Съгласно Решение на научния колектив (Протокол №9/08.04.2015г.) бяха наети по нетрудови правоотношения архитектите Игор Христов (докторант, отчислен с право на защита), Костадин Попов (докторант, отчислен с право на защита) и Емилиян Джотолов (редовен докторант) за попълване на база данни за емпирическо изследване върху над 1000 междублокови пространства в София.

16.04.2015г.

Анкета за живущите в панелните комплекси

1. Оценявате ли междублоковите пространства на панелните комплекси като занемарени?

2. Има ли достатъчно места за социални контакти (за спорт, игри на карти и шах, детски площадки и др.)?

3. Паркира ли се върху нерегламентирани места около блоковете (например в зелени площи и по тротоари)?

4. Оценявате ли озеленените площи около блоковете като добре поддържани?

5. Оценявате ли осветлението около блоковете като добро ?

6. Оценявате ли междублоковите пространства като чисти ?

7. Изхвърляте ли разделно битовите си отпадъци ?

8.Оценявате ли междублоковите пространства като шумни ?

9. Имате ли проблеми с кражби и битова престъпност около блоковете ?

10. Имате ли проблеми с бездомни животни около блоковете ?

© Страницата е разработена единствено за целите на проекта. Всички права запазени.