За периода август-декември 2015г. получихме следната информация от първата фаза на онлайн допитването:

1. Оценявате ли междублоковите пространства на панелните комплекси като занемарени? Общо участници: 498 (да – 478; не - 16; не мога да преценя - 4);

2. Има ли достатъчно места за социални контакти (за спорт, игри на карти и шах, детски площадки и др.)? Общо участници: 406 (да – 71; не - 317; не мога да преценя - 18);

3. Паркира ли се върху нерегламентирани места около блоковете (например в зелени площи и по тротоари)? Общо участници: 480 (да – 446; не - 27; немога да преценя - 6);

4. Оценявате ли озеленените площи около блоковете като добре поддържани? Общо участници: 475 (да – 24; не - 434; не мога да преценя - 17);

5. Оценявате ли осветлението около блоковете като добро ? Общо участници: 471 (да – 62; не - 380; не мога да преценя - 29);

6. Оценявате ли междублоковите пространства като чисти ? Общо участници: 469 (да – 25; не - 425; не мога да преценя - 19);

7. Изхвърляте ли разделно битовите си отпадъци ? Общо участници: 467 (да – 144; не - 190; не, няма къде - 133);

8.Оценявате ли междублоковите пространства като шумни ? Общо участници: 464 (да – 177; не - 224; не мога да преценя - 63);

9. Имате ли проблеми с кражби и битова престъпност около блоковете ? Общо участници: 460 (да – 221; не - 151; не мога да преценя - 88);

10. Имате ли проблеми с бездомни животни около блоковете ? Общо участници: 523 (да – 360; не - 130; не мога да преценя - 30);

 

Научния колектив изказва най-сърдечни благодарности към всички, които взеха участие в допитването!

Очаквайте нов пакет от въпроси през следващата година…

17.12.2015г.

Анкета за живущите в панелните комплекси

10. Имате ли проблеми с бездомни животни около блоковете ?

Да (68 %)
Не (27 %)
Не мога да преценя (5 %)

9. Имате ли проблеми с кражби и битова престъпност около блоковете ?

Да (46 %)
Не (35 %)
Не мога да преценя (19 %)

8.Оценявате ли междублоковите пространства като шумни ?

Да (36 %)
Не (49 %)
Не мога да преценя (14 %)

7. Изхвърляте ли разделно битовите си отпадъци ?

Да (32 %)
Не (42 %)
Не, няма къде (27 %)

6. Оценявате ли междублоковите пространства като чисти ?

Да (5 %)
Не (91 %)
Не мога да преценя (4 %)

5. Оценявате ли осветлението около блоковете като добро ?

Да (13 %)
Не (80 %)
Не мога да преценя (7 %)

4. Оценявате ли озеленените площи около блоковете като добре поддържани?

Да (5 %)
Не (91 %)
Не мога да преценя (3 %)

3. Паркира ли се върху нерегламентирани места около блоковете (например в зелени площи и по тротоари)?

Да (93 %)
Не (6 %)
Не мога да преценя (1 %)

2. Има ли достатъчно места за социални контакти (за спорт, игри на карти и шах, детски площадки и др.)?

Да (18 %)
Не (77 %)
Не мога да преценя (4 %)

1. Оценявате ли междублоковите пространства на панелните комплекси като занемарени?

Да (96 %)
Не (3 %)
Не мога да преценя (1 %)
© Страницата е разработена единствено за целите на проекта. Всички права запазени.