За периода август-декември 2015г. получихме следната информация от първата фаза на онлайн допитването:

1. Оценявате ли междублоковите пространства на панелните комплекси като занемарени? Общо участници: 498 (да – 478; не - 16; не мога да преценя - 4);

2. Има ли достатъчно места за социални контакти (за спорт, игри на карти и шах, детски площадки и др.)? Общо участници: 406 (да – 71; не - 317; не мога да преценя - 18);

3. Паркира ли се върху нерегламентирани места около блоковете (например в зелени площи и по тротоари)? Общо участници: 480 (да – 446; не - 27; немога да преценя - 6);

4. Оценявате ли озеленените площи около блоковете като добре поддържани? Общо участници: 475 (да – 24; не - 434; не мога да преценя - 17);

5. Оценявате ли осветлението около блоковете като добро ? Общо участници: 471 (да – 62; не - 380; не мога да преценя - 29);

6. Оценявате ли междублоковите пространства като чисти ? Общо участници: 469 (да – 25; не - 425; не мога да преценя - 19);

7. Изхвърляте ли разделно битовите си отпадъци ? Общо участници: 467 (да – 144; не - 190; не, няма къде - 133);

8.Оценявате ли междублоковите пространства като шумни ? Общо участници: 464 (да – 177; не - 224; не мога да преценя - 63);

9. Имате ли проблеми с кражби и битова престъпност около блоковете ? Общо участници: 460 (да – 221; не - 151; не мога да преценя - 88);

10. Имате ли проблеми с бездомни животни около блоковете ? Общо участници: 523 (да – 360; не - 130; не мога да преценя - 30);

 

Научния колектив изказва най-сърдечни благодарности към всички, които взеха участие в допитването!

Очаквайте нов пакет от въпроси през следващата година…

17.12.2015г.

Анкета за живущите в панелните комплекси

1. Оценявате ли междублоковите пространства на панелните комплекси като занемарени?

2. Има ли достатъчно места за социални контакти (за спорт, игри на карти и шах, детски площадки и др.)?

3. Паркира ли се върху нерегламентирани места около блоковете (например в зелени площи и по тротоари)?

4. Оценявате ли озеленените площи около блоковете като добре поддържани?

5. Оценявате ли осветлението около блоковете като добро ?

6. Оценявате ли междублоковите пространства като чисти ?

7. Изхвърляте ли разделно битовите си отпадъци ?

8.Оценявате ли междублоковите пространства като шумни ?

9. Имате ли проблеми с кражби и битова престъпност около блоковете ?

10. Имате ли проблеми с бездомни животни около блоковете ?

© Страницата е разработена единствено за целите на проекта. Всички права запазени.