Съгласно Заповед 523/25.07.2014г. на Ректора на УАСГ и предвид оферта №18021507BB/18.02.2015 г. на "СБС – Специализирани Бизнес Системи” АД се направи поръчка за доставка на два броя стационарни компютри, три броя лаптопи, две разпечатващи устройства, както и периферията към тях – за оборудване на научно-изследователската лаборатория по проекта.

14.03.2015г.

 

Във връзка с направена доставка на компютърна техника от "СБС – Специализирани Бизнес Системи” АД, предвид необходимост от пълноценна работа в научно-изследователската лаборатория и извън нея, както и ефикасната работа на закупеното, е направена допълнителна заявка за: 1) доставка на три броя мишки, три броя чанти за лаптоп, два удължителя, преходник и консумативи за закупените принтери, както и 2) реконфигуриране на дисковото пространство и преинсталация на операционната система на трите лаптопа във връзка с използването на ресурсоемък софтуер върху осигурения SSD диск.

14.04.2015г.

Анкета за живущите в панелните комплекси

10. Имате ли проблеми с бездомни животни около блоковете ?

Да (68 %)
Не (27 %)
Не мога да преценя (5 %)

9. Имате ли проблеми с кражби и битова престъпност около блоковете ?

Да (46 %)
Не (35 %)
Не мога да преценя (19 %)

8.Оценявате ли междублоковите пространства като шумни ?

Да (36 %)
Не (49 %)
Не мога да преценя (14 %)

7. Изхвърляте ли разделно битовите си отпадъци ?

Да (32 %)
Не (42 %)
Не, няма къде (27 %)

6. Оценявате ли междублоковите пространства като чисти ?

Да (5 %)
Не (91 %)
Не мога да преценя (4 %)

5. Оценявате ли осветлението около блоковете като добро ?

Да (13 %)
Не (80 %)
Не мога да преценя (7 %)

4. Оценявате ли озеленените площи около блоковете като добре поддържани?

Да (5 %)
Не (91 %)
Не мога да преценя (3 %)

3. Паркира ли се върху нерегламентирани места около блоковете (например в зелени площи и по тротоари)?

Да (93 %)
Не (6 %)
Не мога да преценя (1 %)

2. Има ли достатъчно места за социални контакти (за спорт, игри на карти и шах, детски площадки и др.)?

Да (18 %)
Не (77 %)
Не мога да преценя (4 %)

1. Оценявате ли междублоковите пространства на панелните комплекси като занемарени?

Да (96 %)
Не (3 %)
Не мога да преценя (1 %)
© Страницата е разработена единствено за целите на проекта. Всички права запазени.