На 12/11/2015г. в 16:20ч. местно време  екипа пристигна в гр. Брно с влак от Прага, където беше посрещнат от доц. Ива Послушна.

На 13/11/2015г. в 10:00ч. посетихме Архитектурния факултет на университета, където се запознахме с научно-изследователската работа на колегите. Домакините представиха специално разработена презентация за панелните комплекси в гр. Брно и ни дадоха насоки за маршрута за обектите на наблюдение. В същият ден посетихме трите по-близки до Факултета панелни комплекси, в които събрахме снимков материал и общи впечатления – в ж.к. „Bohunice”, ж.к. „Kohoutovice” и ж.к. „Bystrc”.

На 14/11/2015 преди обяд посетихме най-отдалечения жилищен комплекс – „Lisen”, а следобяд – жилищен комплекс в близост до индустриалната зона на Брно – ж.к. „Slatina”.

На 15/11/2015г. отпътувахме с влак от Брно към летището в Прага.

Задграничната командировка обуслови напълно пътуването и поставените цели към научно-изследователския проект, а събраната информация от петте жилищни квартала ще послужи за сравнителен анализ между българската и международната практика за ревитализиране на междублоковите пространства на панелните комплекси.

Снимков материал ще бъде публикуван след приемане на отчетите към Фонд „Научни изследвания“.

19.11.2015г.

Анкета за живущите в панелните комплекси

10. Имате ли проблеми с бездомни животни около блоковете ?

Да (68 %)
Не (27 %)
Не мога да преценя (5 %)

9. Имате ли проблеми с кражби и битова престъпност около блоковете ?

Да (46 %)
Не (35 %)
Не мога да преценя (19 %)

8.Оценявате ли междублоковите пространства като шумни ?

Да (36 %)
Не (49 %)
Не мога да преценя (14 %)

7. Изхвърляте ли разделно битовите си отпадъци ?

Да (32 %)
Не (42 %)
Не, няма къде (27 %)

6. Оценявате ли междублоковите пространства като чисти ?

Да (5 %)
Не (91 %)
Не мога да преценя (4 %)

5. Оценявате ли осветлението около блоковете като добро ?

Да (13 %)
Не (80 %)
Не мога да преценя (7 %)

4. Оценявате ли озеленените площи около блоковете като добре поддържани?

Да (5 %)
Не (91 %)
Не мога да преценя (3 %)

3. Паркира ли се върху нерегламентирани места около блоковете (например в зелени площи и по тротоари)?

Да (93 %)
Не (6 %)
Не мога да преценя (1 %)

2. Има ли достатъчно места за социални контакти (за спорт, игри на карти и шах, детски площадки и др.)?

Да (18 %)
Не (77 %)
Не мога да преценя (4 %)

1. Оценявате ли междублоковите пространства на панелните комплекси като занемарени?

Да (96 %)
Не (3 %)
Не мога да преценя (1 %)
© Страницата е разработена единствено за целите на проекта. Всички права запазени.