През месец юни колективът направи поредица от посещения на обектите на изследване в в ж.к. „Дружба 2“ (507, 510, 511, 512, 513, 514), ж.к. „Левски В“ (12, 13, 14, 15, 16) и ж.к. „Обеля 1“ (106, 107, 108, 109, 110, 118). Бяха проведени разговори с обитателите по отношение на основните им проблеми. Чрез измервания бяха заснети пространствата и бяха маркирани всички обекти на социални активности в прилежащата територия.

Планираха се и други посещения в периода юли-октомври за прецизиране на детайлите по съществуващото положение и планиране на мерките за ревитализацията, съгласувано с живущите в блоковете на съответните квартали (вкл. популяризация).

01.07.2015г.

Анкета за живущите в панелните комплекси

1. Оценявате ли междублоковите пространства на панелните комплекси като занемарени?

2. Има ли достатъчно места за социални контакти (за спорт, игри на карти и шах, детски площадки и др.)?

3. Паркира ли се върху нерегламентирани места около блоковете (например в зелени площи и по тротоари)?

4. Оценявате ли озеленените площи около блоковете като добре поддържани?

5. Оценявате ли осветлението около блоковете като добро ?

6. Оценявате ли междублоковите пространства като чисти ?

7. Изхвърляте ли разделно битовите си отпадъци ?

8.Оценявате ли междублоковите пространства като шумни ?

9. Имате ли проблеми с кражби и битова престъпност около блоковете ?

10. Имате ли проблеми с бездомни животни около блоковете ?

© Страницата е разработена единствено за целите на проекта. Всички права запазени.