През месец юни колективът направи поредица от посещения на обектите на изследване в в ж.к. „Дружба 2“ (507, 510, 511, 512, 513, 514), ж.к. „Левски В“ (12, 13, 14, 15, 16) и ж.к. „Обеля 1“ (106, 107, 108, 109, 110, 118). Бяха проведени разговори с обитателите по отношение на основните им проблеми. Чрез измервания бяха заснети пространствата и бяха маркирани всички обекти на социални активности в прилежащата територия.

Планираха се и други посещения в периода юли-октомври за прецизиране на детайлите по съществуващото положение и планиране на мерките за ревитализацията, съгласувано с живущите в блоковете на съответните квартали (вкл. популяризация).

01.07.2015г.

Анкета за живущите в панелните комплекси

10. Имате ли проблеми с бездомни животни около блоковете ?

Да (68 %)
Не (27 %)
Не мога да преценя (5 %)

9. Имате ли проблеми с кражби и битова престъпност около блоковете ?

Да (46 %)
Не (35 %)
Не мога да преценя (19 %)

8.Оценявате ли междублоковите пространства като шумни ?

Да (36 %)
Не (49 %)
Не мога да преценя (14 %)

7. Изхвърляте ли разделно битовите си отпадъци ?

Да (32 %)
Не (42 %)
Не, няма къде (27 %)

6. Оценявате ли междублоковите пространства като чисти ?

Да (5 %)
Не (91 %)
Не мога да преценя (4 %)

5. Оценявате ли осветлението около блоковете като добро ?

Да (13 %)
Не (80 %)
Не мога да преценя (7 %)

4. Оценявате ли озеленените площи около блоковете като добре поддържани?

Да (5 %)
Не (91 %)
Не мога да преценя (3 %)

3. Паркира ли се върху нерегламентирани места около блоковете (например в зелени площи и по тротоари)?

Да (93 %)
Не (6 %)
Не мога да преценя (1 %)

2. Има ли достатъчно места за социални контакти (за спорт, игри на карти и шах, детски площадки и др.)?

Да (18 %)
Не (77 %)
Не мога да преценя (4 %)

1. Оценявате ли междублоковите пространства на панелните комплекси като занемарени?

Да (96 %)
Не (3 %)
Не мога да преценя (1 %)
© Страницата е разработена единствено за целите на проекта. Всички права запазени.