По решение на колектива (Протокол№22/02.12.2015г.) чрез доставени заготовки  от „Смарт Фаб Лаб“, до приключване на етапа по проекта учените ще разработят модели на две от пространствата (ж.к. „Дружба 2“ и ж.к. „Левски В“) в М 1:250. Моделите ще послужат за онагледяване на съществуващото положение. Същите ще бъдат доработени през втори етап и презентирани за обсъждане сред обитателите на съответните блокове.

10.12.2015г.

Анкета за живущите в панелните комплекси

1. Оценявате ли междублоковите пространства на панелните комплекси като занемарени?

2. Има ли достатъчно места за социални контакти (за спорт, игри на карти и шах, детски площадки и др.)?

3. Паркира ли се върху нерегламентирани места около блоковете (например в зелени площи и по тротоари)?

4. Оценявате ли озеленените площи около блоковете като добре поддържани?

5. Оценявате ли осветлението около блоковете като добро ?

6. Оценявате ли междублоковите пространства като чисти ?

7. Изхвърляте ли разделно битовите си отпадъци ?

8.Оценявате ли междублоковите пространства като шумни ?

9. Имате ли проблеми с кражби и битова престъпност около блоковете ?

10. Имате ли проблеми с бездомни животни около блоковете ?

© Страницата е разработена единствено за целите на проекта. Всички права запазени.