След определяне на термина „междублоково пространство“ се установиха 1059 потенциални обектa в София, за който се събраха устройствени данни като: площи на имоти със сгради с панелни МСБЖ; застроена площ, РЗП, Кинт, усреднена етажност, степен на намеса, отличаваща се от първоначалните градоустройствени планове и пр. Подборът на казусите за изследване се осъществи в три йерархически равнища. С подкрепата на външни експерти (чрез статистически анализ по различни критерии) на първо място се филтрираха 256 обекта. Направиха се допълнителни статистически изследвания за намиране на усреднените данни по жилищни квартали, а оттам се изведоха 55 обекта.

На второ място, за 55-те обекта се изследваха допълнителни фактори, като: структура на застройките в пространствата; достъпност до ЦГЧ, средна продажна и покупна цена и др. Чрез последователни итерации обектите се сведоха до 15 броя.

На трето йерархическо равнище обектите се подложиха на холистичен анализ според тяхната достъпност до елементите на социалната инфраструктура (медицински услуги, училища, детски градини, храмове, паркове) и видът на използваната строителна система и година на изграждане. Направиха се поредица огледи на място и заснемания.

Така се определиха три пространства около блокове 12, 13, 14, 15 и 16 в ж.к. „Левски-В“, блокове 510, 511, 512, 513, 514, 507 в ж.к. „Дружба-2“ и блокове 106, 107, 108, 109 ж.к. „Обеля-1“. Приоритет за работата по първия етап на проекта се дава върху обектите в ж.к. „Дружба 2“ и ж.к. „Левски в“.

Други потенциални обекти са пространствата около блокове в ж.к. „Люлин 1“ (14, 24,25, 26, 27), ж.к. „Люлин 2“ (205) и ж.к. „Хаджи Димитър“ (23, 24, 26, 150).

29.05.2015г.

Анкета за живущите в панелните комплекси

1. Оценявате ли междублоковите пространства на панелните комплекси като занемарени?

2. Има ли достатъчно места за социални контакти (за спорт, игри на карти и шах, детски площадки и др.)?

3. Паркира ли се върху нерегламентирани места около блоковете (например в зелени площи и по тротоари)?

4. Оценявате ли озеленените площи около блоковете като добре поддържани?

5. Оценявате ли осветлението около блоковете като добро ?

6. Оценявате ли междублоковите пространства като чисти ?

7. Изхвърляте ли разделно битовите си отпадъци ?

8.Оценявате ли междублоковите пространства като шумни ?

9. Имате ли проблеми с кражби и битова престъпност около блоковете ?

10. Имате ли проблеми с бездомни животни около блоковете ?

© Страницата е разработена единствено за целите на проекта. Всички права запазени.