На 09.03.2015 г. се проведе заседание на работна група за избор на фирма доставчик на лазерен далекомер за целите на проекта (Протокол №4). На заседанието присъстваха проф. д-р арх. Йордан Радев (ръководител на проекта), гл. ас. д-р арх. Стефан Аспарухов (координатор) и г-н Стефан Кръстанов от отдел „Обществени поръчки“ при УАСГ.

Съгласно поканата и изпратени запитвания са постъпили три предложения. Според критерий „най-ниска цена“, работната група единодушно избра „Фолкън къмпани“ ЕООД за доставчик на лазерна ролетка Bosch GLM 250 VF Professional и статив BS 150 Professional за целите на проекта.

11.03.2015 г.

Анкета за живущите в панелните комплекси

1. Оценявате ли междублоковите пространства на панелните комплекси като занемарени?

2. Има ли достатъчно места за социални контакти (за спорт, игри на карти и шах, детски площадки и др.)?

3. Паркира ли се върху нерегламентирани места около блоковете (например в зелени площи и по тротоари)?

4. Оценявате ли озеленените площи около блоковете като добре поддържани?

5. Оценявате ли осветлението около блоковете като добро ?

6. Оценявате ли междублоковите пространства като чисти ?

7. Изхвърляте ли разделно битовите си отпадъци ?

8.Оценявате ли междублоковите пространства като шумни ?

9. Имате ли проблеми с кражби и битова престъпност около блоковете ?

10. Имате ли проблеми с бездомни животни около блоковете ?

© Страницата е разработена единствено за целите на проекта. Всички права запазени.