Първо заседание на 09 февруари 2015г. (Протокол №1);

Второ заседание на 13 февруари 2015г. (Протокол №2);

Трето заседание на 27 февруари 2015г. (Протокол №3);

Четвърто заседание на 13 март 2015г. (Протокол №6);

Пето заседание на 25 март 2015г. (Протокол №7);

Шесто заседание на 1 април 2015г. (Протокол №8);

Седмо заседание на 8 април 2015г. (Протокол №9);

Осмо заседание на 22 април 2015г. (Протокол №10);

Девето заседание на 21 май 2015г. (Протокол №11);

Десето заседание на 27 май 2015г. (Протокол №12);

Единадесето заседание на 3 юни 2015г. (Протокол №13);

Дванадесето заседание на 17 юни 2015г. (Протокол №14);

Тринадесето заседание на 8 юли 2015г. (Протокол №15);

Четиринадесето заседание на 22 юли 2015г. (Протокол №16);

Петнадесето заседание на 16 септември 2015г. (Протокол №17);

Шестнадесето заседание на 23 септември 2015г. (Протокол №18);

Седемнадесето заседание на 15 октомври 2015г. (Протокол №19);

Осемнадесето заседание на 22 октомври 2015г. (Протокол №20);

Деветнадесето заседание на 19 ноември 2015г. (Протокол №21);

Двадесето заседание на 2 декември 2015г. (Протокол №22);

18.12.2015г.

Анкета за живущите в панелните комплекси

1. Оценявате ли междублоковите пространства на панелните комплекси като занемарени?

2. Има ли достатъчно места за социални контакти (за спорт, игри на карти и шах, детски площадки и др.)?

3. Паркира ли се върху нерегламентирани места около блоковете (например в зелени площи и по тротоари)?

4. Оценявате ли озеленените площи около блоковете като добре поддържани?

5. Оценявате ли осветлението около блоковете като добро ?

6. Оценявате ли междублоковите пространства като чисти ?

7. Изхвърляте ли разделно битовите си отпадъци ?

8.Оценявате ли междублоковите пространства като шумни ?

9. Имате ли проблеми с кражби и битова престъпност около блоковете ?

10. Имате ли проблеми с бездомни животни около блоковете ?

© Страницата е разработена единствено за целите на проекта. Всички права запазени.