Първо заседание на 09 февруари 2015г. (Протокол №1);

Второ заседание на 13 февруари 2015г. (Протокол №2);

Трето заседание на 27 февруари 2015г. (Протокол №3);

Четвърто заседание на 13 март 2015г. (Протокол №6);

Пето заседание на 25 март 2015г. (Протокол №7);

Шесто заседание на 1 април 2015г. (Протокол №8);

Седмо заседание на 8 април 2015г. (Протокол №9);

Осмо заседание на 22 април 2015г. (Протокол №10);

Девето заседание на 21 май 2015г. (Протокол №11);

Десето заседание на 27 май 2015г. (Протокол №12);

Единадесето заседание на 3 юни 2015г. (Протокол №13);

Дванадесето заседание на 17 юни 2015г. (Протокол №14);

Тринадесето заседание на 8 юли 2015г. (Протокол №15);

Четиринадесето заседание на 22 юли 2015г. (Протокол №16);

Петнадесето заседание на 16 септември 2015г. (Протокол №17);

Шестнадесето заседание на 23 септември 2015г. (Протокол №18);

Седемнадесето заседание на 15 октомври 2015г. (Протокол №19);

Осемнадесето заседание на 22 октомври 2015г. (Протокол №20);

Деветнадесето заседание на 19 ноември 2015г. (Протокол №21);

Двадесето заседание на 2 декември 2015г. (Протокол №22);

18.12.2015г.

Анкета за живущите в панелните комплекси

10. Имате ли проблеми с бездомни животни около блоковете ?

Да (68 %)
Не (27 %)
Не мога да преценя (5 %)

9. Имате ли проблеми с кражби и битова престъпност около блоковете ?

Да (46 %)
Не (35 %)
Не мога да преценя (19 %)

8.Оценявате ли междублоковите пространства като шумни ?

Да (36 %)
Не (49 %)
Не мога да преценя (14 %)

7. Изхвърляте ли разделно битовите си отпадъци ?

Да (32 %)
Не (42 %)
Не, няма къде (27 %)

6. Оценявате ли междублоковите пространства като чисти ?

Да (5 %)
Не (91 %)
Не мога да преценя (4 %)

5. Оценявате ли осветлението около блоковете като добро ?

Да (13 %)
Не (80 %)
Не мога да преценя (7 %)

4. Оценявате ли озеленените площи около блоковете като добре поддържани?

Да (5 %)
Не (91 %)
Не мога да преценя (3 %)

3. Паркира ли се върху нерегламентирани места около блоковете (например в зелени площи и по тротоари)?

Да (93 %)
Не (6 %)
Не мога да преценя (1 %)

2. Има ли достатъчно места за социални контакти (за спорт, игри на карти и шах, детски площадки и др.)?

Да (18 %)
Не (77 %)
Не мога да преценя (4 %)

1. Оценявате ли междублоковите пространства на панелните комплекси като занемарени?

Да (96 %)
Не (3 %)
Не мога да преценя (1 %)
© Страницата е разработена единствено за целите на проекта. Всички права запазени.