Съгласно Решения на научния колектив, работещ по Договор ДФНИ Е02/20 (Протокол №11/21.05.2015г.), становище на отдел „Обществени поръчки“ от 05 май 2015г. в съответствие с Приложение 3 (т. 3) от Договора, „Веспо-41“ ООД достави пет броя лицензи на „Acrobat Professional 11“, пет броя лицензи за „Аdobe PhotoShop СС“, четири броя лицензи за „SketchUp Pro 2015“, четири броя лицензи за „V-Ray за SketchUp“ и „Hard key за V-ray за SketchUp“.

29.06.2015г.

Анкета за живущите в панелните комплекси

1. Оценявате ли междублоковите пространства на панелните комплекси като занемарени?

2. Има ли достатъчно места за социални контакти (за спорт, игри на карти и шах, детски площадки и др.)?

3. Паркира ли се върху нерегламентирани места около блоковете (например в зелени площи и по тротоари)?

4. Оценявате ли озеленените площи около блоковете като добре поддържани?

5. Оценявате ли осветлението около блоковете като добро ?

6. Оценявате ли междублоковите пространства като чисти ?

7. Изхвърляте ли разделно битовите си отпадъци ?

8.Оценявате ли междублоковите пространства като шумни ?

9. Имате ли проблеми с кражби и битова престъпност около блоковете ?

10. Имате ли проблеми с бездомни животни около блоковете ?

© Страницата е разработена единствено за целите на проекта. Всички права запазени.