Данни към 20:00 ч. на 15 декември 2015г.

Сесии: 1723

Посетители: 1283

Прегледани страници: 8404

 

Сайтът е посетен от над 50 държави по света, сред които на първите 10 позиции, са:

1. България – 1021

2. Русия – 106

3. Други (неуточнени) – 92

4. САЩ – 85

5. Германия – 36

6. Великобритания – 30

7. Холандия – 19

8. Китай – 16

9. Япония – 15

10. Италия – 11

 

Сайтът е посетен от над 270 градове по света, сред които на първите 10 позиции, са:

1. София – 998

2. Други (неуточнени) – 125

3. Самара – 55

4. Пловдив – 39

5. Варна – 27

6. Бургас – 17

7. Сливен – 12

8. Стара Загора – 12

9. Амстердам – 12

10. Русе – 11

 

Според статистиката на google/analytics 45,69% от посетителите са на възраст от 25 до 34 години; 20,78% - от 35 до 44 години; 12,55% - от 45 до 54; 9,02% - от 55 до 64; 6,86% - от 18 до 24; 5,1% - над 65;  Според същата статистика 57,8% от посетителите са от мъжки пол и 42,2% - от женски.

16.12.2015г.

Анкета за живущите в панелните комплекси

1. Оценявате ли междублоковите пространства на панелните комплекси като занемарени?

2. Има ли достатъчно места за социални контакти (за спорт, игри на карти и шах, детски площадки и др.)?

3. Паркира ли се върху нерегламентирани места около блоковете (например в зелени площи и по тротоари)?

4. Оценявате ли озеленените площи около блоковете като добре поддържани?

5. Оценявате ли осветлението около блоковете като добро ?

6. Оценявате ли междублоковите пространства като чисти ?

7. Изхвърляте ли разделно битовите си отпадъци ?

8.Оценявате ли междублоковите пространства като шумни ?

9. Имате ли проблеми с кражби и битова престъпност около блоковете ?

10. Имате ли проблеми с бездомни животни около блоковете ?

© Страницата е разработена единствено за целите на проекта. Всички права запазени.