Данни към 20:00 ч. на 15 декември 2015г.

Сесии: 1723

Посетители: 1283

Прегледани страници: 8404

 

Сайтът е посетен от над 50 държави по света, сред които на първите 10 позиции, са:

1. България – 1021

2. Русия – 106

3. Други (неуточнени) – 92

4. САЩ – 85

5. Германия – 36

6. Великобритания – 30

7. Холандия – 19

8. Китай – 16

9. Япония – 15

10. Италия – 11

 

Сайтът е посетен от над 270 градове по света, сред които на първите 10 позиции, са:

1. София – 998

2. Други (неуточнени) – 125

3. Самара – 55

4. Пловдив – 39

5. Варна – 27

6. Бургас – 17

7. Сливен – 12

8. Стара Загора – 12

9. Амстердам – 12

10. Русе – 11

 

Според статистиката на google/analytics 45,69% от посетителите са на възраст от 25 до 34 години; 20,78% - от 35 до 44 години; 12,55% - от 45 до 54; 9,02% - от 55 до 64; 6,86% - от 18 до 24; 5,1% - над 65;  Според същата статистика 57,8% от посетителите са от мъжки пол и 42,2% - от женски.

16.12.2015г.

Анкета за живущите в панелните комплекси

10. Имате ли проблеми с бездомни животни около блоковете ?

Да (68 %)
Не (27 %)
Не мога да преценя (5 %)

9. Имате ли проблеми с кражби и битова престъпност около блоковете ?

Да (46 %)
Не (35 %)
Не мога да преценя (19 %)

8.Оценявате ли междублоковите пространства като шумни ?

Да (36 %)
Не (49 %)
Не мога да преценя (14 %)

7. Изхвърляте ли разделно битовите си отпадъци ?

Да (32 %)
Не (42 %)
Не, няма къде (27 %)

6. Оценявате ли междублоковите пространства като чисти ?

Да (5 %)
Не (91 %)
Не мога да преценя (4 %)

5. Оценявате ли осветлението около блоковете като добро ?

Да (13 %)
Не (80 %)
Не мога да преценя (7 %)

4. Оценявате ли озеленените площи около блоковете като добре поддържани?

Да (5 %)
Не (91 %)
Не мога да преценя (3 %)

3. Паркира ли се върху нерегламентирани места около блоковете (например в зелени площи и по тротоари)?

Да (93 %)
Не (6 %)
Не мога да преценя (1 %)

2. Има ли достатъчно места за социални контакти (за спорт, игри на карти и шах, детски площадки и др.)?

Да (18 %)
Не (77 %)
Не мога да преценя (4 %)

1. Оценявате ли междублоковите пространства на панелните комплекси като занемарени?

Да (96 %)
Не (3 %)
Не мога да преценя (1 %)
© Страницата е разработена единствено за целите на проекта. Всички права запазени.