На 2 ноември 2017г. в зала 315 на УАСГ координатора на проекта гл. ас. д-р арх. Стефан Аспарухов, гл. ас. д-р Вяра Ганчева от БАН и ас. арх. Мирослав Гюнелиев от УАСГ представиха напреднали резултати от научно-изследователския проект, финансиран от Фонд „Научни изследвания“.

Акцентът се постави върху новаторска концепцията за интегрирано ревитализиране на пространствата с „отворен код“ чрез синтез на три подхода – потребителски ориентиран дизайн, плейсмейкинг и комуникативно планиране – формиращи хардуера, софтуера и оргуера за устойчивото обновяване на жизнената среда.

Като следствие на фундаменталните изследвания бяха представени вариантни планировъчни решения, базиращи се на концепцията за „отворен код“, чрез система от модулни преместваеми обекти, апликирана за три казуса в жилищните квартали „Дружба-2“, „Васил Левски-В“ и „Обеля-1“.

От представените доклади нашата презентацията предизвика най-голям интерес и въпроси както от учени, така и от докторанти и студенти.

Анкета за живущите в панелните комплекси

10. Имате ли проблеми с бездомни животни около блоковете ?

Да (68 %)
Не (27 %)
Не мога да преценя (5 %)

9. Имате ли проблеми с кражби и битова престъпност около блоковете ?

Да (46 %)
Не (35 %)
Не мога да преценя (19 %)

8.Оценявате ли междублоковите пространства като шумни ?

Да (36 %)
Не (49 %)
Не мога да преценя (14 %)

7. Изхвърляте ли разделно битовите си отпадъци ?

Да (32 %)
Не (42 %)
Не, няма къде (27 %)

6. Оценявате ли междублоковите пространства като чисти ?

Да (5 %)
Не (91 %)
Не мога да преценя (4 %)

5. Оценявате ли осветлението около блоковете като добро ?

Да (13 %)
Не (80 %)
Не мога да преценя (7 %)

4. Оценявате ли озеленените площи около блоковете като добре поддържани?

Да (5 %)
Не (91 %)
Не мога да преценя (3 %)

3. Паркира ли се върху нерегламентирани места около блоковете (например в зелени площи и по тротоари)?

Да (93 %)
Не (6 %)
Не мога да преценя (1 %)

2. Има ли достатъчно места за социални контакти (за спорт, игри на карти и шах, детски площадки и др.)?

Да (18 %)
Не (77 %)
Не мога да преценя (4 %)

1. Оценявате ли междублоковите пространства на панелните комплекси като занемарени?

Да (96 %)
Не (3 %)
Не мога да преценя (1 %)
© Страницата е разработена единствено за целите на проекта. Всички права запазени.