На 2 ноември 2017г. в зала 315 на УАСГ координатора на проекта гл. ас. д-р арх. Стефан Аспарухов, гл. ас. д-р Вяра Ганчева от БАН и ас. арх. Мирослав Гюнелиев от УАСГ представиха напреднали резултати от научно-изследователския проект, финансиран от Фонд „Научни изследвания“.

Акцентът се постави върху новаторска концепцията за интегрирано ревитализиране на пространствата с „отворен код“ чрез синтез на три подхода – потребителски ориентиран дизайн, плейсмейкинг и комуникативно планиране – формиращи хардуера, софтуера и оргуера за устойчивото обновяване на жизнената среда.

Като следствие на фундаменталните изследвания бяха представени вариантни планировъчни решения, базиращи се на концепцията за „отворен код“, чрез система от модулни преместваеми обекти, апликирана за три казуса в жилищните квартали „Дружба-2“, „Васил Левски-В“ и „Обеля-1“.

От представените доклади нашата презентацията предизвика най-голям интерес и въпроси както от учени, така и от докторанти и студенти.

Анкета за живущите в панелните комплекси

1. Оценявате ли междублоковите пространства на панелните комплекси като занемарени?

2. Има ли достатъчно места за социални контакти (за спорт, игри на карти и шах, детски площадки и др.)?

3. Паркира ли се върху нерегламентирани места около блоковете (например в зелени площи и по тротоари)?

4. Оценявате ли озеленените площи около блоковете като добре поддържани?

5. Оценявате ли осветлението около блоковете като добро ?

6. Оценявате ли междублоковите пространства като чисти ?

7. Изхвърляте ли разделно битовите си отпадъци ?

8.Оценявате ли междублоковите пространства като шумни ?

9. Имате ли проблеми с кражби и битова престъпност около блоковете ?

10. Имате ли проблеми с бездомни животни около блоковете ?

© Страницата е разработена единствено за целите на проекта. Всички права запазени.