На основание Решение на научния колектив (Протокол №35-2/13.11.2017г.) се обявява покана до независими спрямо проекта юридически или физически лица – учени и експерти за обща редакция на окончателен научен доклад по проекта със следните задачи:
• Редакция на използваната терминология ;
• Обща научна и техническа редакция върху обема и съдържанието на доклада;
• Редакция на структурата на доклада.

Срок за подаване на оферти – 24.11.2017г.

Краен срок за изпълнение на възложеното – 15 декември 2017;

При проявен интерес, може да се обърнете към нас за допълнително информация.

Анкета за живущите в панелните комплекси

1. Оценявате ли междублоковите пространства на панелните комплекси като занемарени?

2. Има ли достатъчно места за социални контакти (за спорт, игри на карти и шах, детски площадки и др.)?

3. Паркира ли се върху нерегламентирани места около блоковете (например в зелени площи и по тротоари)?

4. Оценявате ли озеленените площи около блоковете като добре поддържани?

5. Оценявате ли осветлението около блоковете като добро ?

6. Оценявате ли междублоковите пространства като чисти ?

7. Изхвърляте ли разделно битовите си отпадъци ?

8.Оценявате ли междублоковите пространства като шумни ?

9. Имате ли проблеми с кражби и битова престъпност около блоковете ?

10. Имате ли проблеми с бездомни животни около блоковете ?

© Страницата е разработена единствено за целите на проекта. Всички права запазени.