На основание Решение на научния колектив (Протокол №32-2/ 1.09.2017г.), доклад до Ректора на УАСГ, в изпълнение на т. 5 от Допълнително споразумение №1/20.12.2016г. към Договор ДФНИ Е02/20, се обявява покана до независим външен одитор за офериране на изработване на финансов одит върху втори етап на проекта.

Съгласно чл. 3, ал. 3 на Договора, проектът приключва на 19.12.2017г.

Максимална стойност на офертата: 780 лв. с вкл. ДДС

Срок за подаване на оферти – 08.12.2017г.

Краен срок за изпълнение на възложеното – 29.01.2018г.;

 

При проявен интерес, може да се обърнете към нас за допълнително информация.

Анкета за живущите в панелните комплекси

1. Оценявате ли междублоковите пространства на панелните комплекси като занемарени?

2. Има ли достатъчно места за социални контакти (за спорт, игри на карти и шах, детски площадки и др.)?

3. Паркира ли се върху нерегламентирани места около блоковете (например в зелени площи и по тротоари)?

4. Оценявате ли озеленените площи около блоковете като добре поддържани?

5. Оценявате ли осветлението около блоковете като добро ?

6. Оценявате ли междублоковите пространства като чисти ?

7. Изхвърляте ли разделно битовите си отпадъци ?

8.Оценявате ли междублоковите пространства като шумни ?

9. Имате ли проблеми с кражби и битова престъпност около блоковете ?

10. Имате ли проблеми с бездомни животни около блоковете ?

© Страницата е разработена единствено за целите на проекта. Всички права запазени.