Съгласно Решение (Протокол №17/16.09.2015г.) научният колектив се обръща към учени и експерти за офериране на изработване на научни доклади (анализи) по темата на проекта за следните направления: 1. Хуманитарни, исторически, социологически науки, вкл. антропология, психология и културология; 2. Правни и икономически науки; 3. Технически науки – благоустройство, технология и други инженерни.

Изискванията за съдържанието на съответните разработки, по съответното направление, включва: 1. Исторически преглед; 2. Настоящо състояние; 3. Тенденции за бъдещо развитие.

На избраните кандидати ще бъдат предоставени работни материали (подложки) от заснемане на обектите на изследване и други текущи данни, определящи обхвата и границите на изследване. 

Предложения се приемат до 9 октомври 2015г.

18.09.2015г.

Анкета за живущите в панелните комплекси

10. Имате ли проблеми с бездомни животни около блоковете ?

Да (68 %)
Не (27 %)
Не мога да преценя (5 %)

9. Имате ли проблеми с кражби и битова престъпност около блоковете ?

Да (46 %)
Не (35 %)
Не мога да преценя (19 %)

8.Оценявате ли междублоковите пространства като шумни ?

Да (36 %)
Не (49 %)
Не мога да преценя (14 %)

7. Изхвърляте ли разделно битовите си отпадъци ?

Да (32 %)
Не (42 %)
Не, няма къде (27 %)

6. Оценявате ли междублоковите пространства като чисти ?

Да (5 %)
Не (91 %)
Не мога да преценя (4 %)

5. Оценявате ли осветлението около блоковете като добро ?

Да (13 %)
Не (80 %)
Не мога да преценя (7 %)

4. Оценявате ли озеленените площи около блоковете като добре поддържани?

Да (5 %)
Не (91 %)
Не мога да преценя (3 %)

3. Паркира ли се върху нерегламентирани места около блоковете (например в зелени площи и по тротоари)?

Да (93 %)
Не (6 %)
Не мога да преценя (1 %)

2. Има ли достатъчно места за социални контакти (за спорт, игри на карти и шах, детски площадки и др.)?

Да (18 %)
Не (77 %)
Не мога да преценя (4 %)

1. Оценявате ли междублоковите пространства на панелните комплекси като занемарени?

Да (96 %)
Не (3 %)
Не мога да преценя (1 %)
© Страницата е разработена единствено за целите на проекта. Всички права запазени.