Определиха се междублоковите пространства – казуси за изследване

Това са пространствата около блокове 12, 13, 14, 15 и 16 в ж.к. „Левски-В“, блокове 510, 511, 512, 513, 514, 507 в ж.к. „Дружба-2“ и блокове 106, 107, 108, 109 ж.к. „Обеля-1“. Други потенциални обекти са пространствата около блокове 232, 233, 234, 235, 280 в ж.к. „Люлин-2“ и блокове 403, 404, 405, 402 в ж.к. „Овча купел-1“.

Публикации за успешното класиране на проекта в конкурсната програма на ФНИ

Линкове към сайтове на организации, популяризирали проекта

09.01.2015г.

Определено е помещението за научно-изследователска лаборатория

Проектът ще се реализира в кабинет 320

15.01.2015г.

Покана до доставчици на измервателна техника

За доставка на Лазерна ролетка Bosch GLM 250 VF Professional

27.02.2015г.

Назначени са служители от УАСГ, които ще администрират проекта

Стефан Аспарухов е координатор на проекта

04.03.2015г.

Избран е доставчик на лазерен далекомер

На заседание на работна група се избра доставчик на лазерен далекомер Bosch GLM 250 VF Professional за целите на проекта.

11.03.2015 г.

Направена е заявка за доставка на компютърна техника и периферия

За оборудване на научно-изследователската лаборатория

14.03.2015г.

Покана за участие в проекта до експерти в областта на градоустройството

За сътрудничество при провеждане на емпирическо изследване

01.04.2015г.

Определени са експертите за емпирическо изследване на междублоковите пространства

Бяха наети докторанти за подпомагане на изследването

16.04.2015г.

Колективът представи проекта в научна конференция към кат. „Градоустройство“ на УАСГ

VI-та научно-приложна конференция е на тема „Пространствено планиране : проблеми и перспективи“

18.05.2015г.

Покана за доставка на софтуерни продукти

Acrobat Professional 11, Аdobe PhotoShop СС, SketchUp Pro 2015, V-Ray

12.05.2015г.

Избрани са казусите на изследване - резултати от емпирическото изследване

Това са пространствата около блокове 12, 13, 14, 15 и 16 в ж.к. „Левски-В“, блокове 510, 511, 512, 513, 514, 507 в ж.к. „Дружба-2“ и блокове 106, 107, 108, 109 ж.к. „Обеля-1“. Други потенциални обекти са пространствата около блокове в ж.к. „Люлин 1“ (14, 24,25, 26, 27), ж.к. „Люлин 2“ (205) и ж.к. „Хаджи Димитър“ (23, 24, 26, 150).

29.05.2015г.

Доставен е софтуер за изпълнение целите на проекта

Acrobat Professional 11, Аdobe PhotoShop СС, SketchUp Pro 2015, V-Ray

29.06.2015г.

Колективът засне обектите на изследване

Направиха се поредица от посещения за преки наблюдения върху урбанистичната среда и нейните обитатели

01.07.2015г.

Закупуване на статистическа информация от НСИ (първи пакет)

За блокове в трите обекта на изследване

09.07.2015г.

Официално e прието разработването на онлайн платформата

Чрез приемно-предавателен протокол беше прието изпълнението и изработването на онлайн платформата blockareas.bg като качествено и в срок. Работата по постоянната техническа поддръжка и администриране продължава в рамките на проекта съгласно Договор от 24.06.2015г.

04.08.2015г.

Покана към експерти и външни организации за разработване на научни анализи

Предложения се приемат до 9 октомври 2015г.

18.09.2015г.

Популяризиране на проекта и анкетното проучване чрез електронните медии

Направени бяха четири публикации в топ сайтове

05.10.2015г.

Проектът беше представен на „Архитектурен фестивал София – 2015“

На 3 октомври 2015г. гл. ас. д-р арх. Стефан Аспарухов взе участие в „Архитектурен фестивал София – 2015г.“

05.10.2015г.

Разпространени са рекламни материали в панелните комплекси

Колективът посети панелните комплекси за разпространение на плакати и листовки

09.11.2015г.

Избрани са експерти и външни организации за разработване на анализи

Съгласно постъпили предложения и вътрешни правила за подбор са наети научни сътрудници, които ще подпомогнат работата по проекта за първия етап на изследването

19.10.2015г.

Покана от Архитектурния факултет на Техническия университет в Брно (Чехия)

За посещение на панелни комплекси в чужбина

23.10.2015г.

Закупуване на статистическа информация от НСИ (втори пакет)

За блокове в два допълнителни обекти на изследването

28.10.2015г

Наблюдения върху панелните комплекси в Чехия

Извадка от отчета за задгранична командировка в периода 12-15 ноември в гр. Брно

19.11.2015г.

Колективът макетира работни модели на два от казусите за изследване

Моделите ще онагледят съществуващото положение на обектите и ще даде възможност за сценарийно апликиране на техническите предложения

10.12.2015г.

Данни за посещаемостта на blockareas.bg към 15 декември 2015г.

Извадка от google.com/analytics за периода 4/08/2015г. – 15/12/2015г.

16.12.2015г.

Обобщение на първата фаза на онлайн допитването чрез blockareas.bg

Резултати с цифри и проценти

17.12.2015г.

График на работните срещи на Научния колектив

Колективът проведе двадесет заседания през първия етап на проекта

18.12.2015г.

Весели Коледни и Новогодишни празници!

Професор Йордан Радев и неговият екип изразяват благодарност към своите партньори

21.12.2015г.

Приключи първият етап на проекта

На 19 януари 2016г. приключи първи етап по изпълнението на проекта.

Териториално – устройствено състояние на междублоковите пространства в панелните комплекси на град София

Научен доклад на XVI Международна научна конференция ВСУ’2016, София

09.03.2017г.

Типология на междублоковото пространство на панелните комплекси в град София и приоритети за неговото обновяване

Научен доклад на XVI Международна научна конференция ВСУ’2016, София

09.03.2017г.

Работата по проекта продължава и на втори етап – до 20.12.2017г.

На 20 декември 2016г. се подписа Допълнително споразумение към Договор ДФНИ Е02/20

15.03.2017г.

Междублоковите пространства в панелните комплекси като социо-културен феномен от втората половина на 20 век.

Научен доклад на Международна научна конференция БАНИ’2016

28.03.2017г.

Покана към учени и експерти за техническо подпомагане и анализи

Съгласно Решение (Протокол №27-2/17.05.2017г.) научният колектив се обръща към учени и експерти за получаване на оферти за техническо подпомагане и анализи по проекта.

18.05.2017г.

Представители на научния колектив ще посетят Русия за наблюдение и обмен на опит за ревитализирането на междублоковите пространства

Теренното наблюдение на междублоковите пространства на панелните комплекси в Санкт-Петербург ще се осъществи по покана на Санкт-Петербургския Държавен Архитектурно-Строителен Университет (СПбГАСУ).

31.05.2017г.

Участие в VIII Международна научна конференция по архитектура и строителство ArCivE 2017, гр. Варна

Темата на доклада е “Социо-културното поведение на обитателите в панелните комплекси като насока за устойчива ревитализация на междублоковите пространства в панелните комплекси”

07.06.2017г.

Участие в XVII Международна научна конференция ВСУ’2017. гр. София

Темата на доклада е “S, M, L, XL мащаби в панелните комплекси на София”

14.06.2017г.

Участие с втора публикация на XVII Международна научна конференция ВСУ’2017. гр. София

Темата на доклада е “Метод за прогнозиране на състоянието на Междублоковите пространства на панелните комплекси в София”

19.06.2017г.

Покана към учени и експерти за техническо подпомагане при визуализирането на идейно-концeптуалните постановки на модела за ревитализиране на междублоковите пространства

Съгласно Решение (Протокол №30-2/27.07.2017г.) научният колектив се обръща към учени и експерти за получаване на оферти за техническо подпомагане и визуализации
28.07.2017г.

Участие в Международна юбилейна научна конференция „75 години УАСГ“

Темата e „Съвременни аспекти при ревитализацията на междублоковите пространства на панелните комплекси в София“
03.11.2017г.

Покана към учени и експерти за техническо подпомагане и редакция на окончателен научен доклад

Съгласно Решение (Протокол №35-2/13.11.2017г.) научният колектив се обръща към учени и експерти за получаване на оферти за редакция на окончателен научен доклад
14.11.2017г.

Покана към лицензирани финансови одитори за финансов одит на разходи по етап II на проекта

Срок за подаване на оферти – 08.12.2017г.
Краен срок за изпълнение на възложеното – 29.01.2018г.;
24.11.2017г.

Семинар и изложба за съживяването на междублоковите пространства на панелните комплекси в София

На 12 декември (вторник) от 16:30 в УАСГ ще се представят резултати от научно-изследователски проект, финансиран от ФНИ

28.11.2017г.

Колективът проведе успешно семинар с международно участие на учени от Нишкия университет

Представяме снимки от мероприятието, презентация и участие в предаването "Хоризонт до обед" по БНР
19.12.2017г.

Анкета за живущите в панелните комплекси

10. Имате ли проблеми с бездомни животни около блоковете ?

Да (68 %)
Не (27 %)
Не мога да преценя (5 %)

9. Имате ли проблеми с кражби и битова престъпност около блоковете ?

Да (46 %)
Не (35 %)
Не мога да преценя (19 %)

8.Оценявате ли междублоковите пространства като шумни ?

Да (36 %)
Не (49 %)
Не мога да преценя (14 %)

7. Изхвърляте ли разделно битовите си отпадъци ?

Да (32 %)
Не (42 %)
Не, няма къде (27 %)

6. Оценявате ли междублоковите пространства като чисти ?

Да (5 %)
Не (91 %)
Не мога да преценя (4 %)

5. Оценявате ли осветлението около блоковете като добро ?

Да (13 %)
Не (80 %)
Не мога да преценя (7 %)

4. Оценявате ли озеленените площи около блоковете като добре поддържани?

Да (5 %)
Не (91 %)
Не мога да преценя (3 %)

3. Паркира ли се върху нерегламентирани места около блоковете (например в зелени площи и по тротоари)?

Да (93 %)
Не (6 %)
Не мога да преценя (1 %)

2. Има ли достатъчно места за социални контакти (за спорт, игри на карти и шах, детски площадки и др.)?

Да (18 %)
Не (77 %)
Не мога да преценя (4 %)

1. Оценявате ли междублоковите пространства на панелните комплекси като занемарени?

Да (96 %)
Не (3 %)
Не мога да преценя (1 %)
© Страницата е разработена единствено за целите на проекта. Всички права запазени.