За първия етап на проекта са използвани услугите, на:

  • проф. Стефчо Димитров – експерт в областта на урбанизма
  • доц. Владимир Щилиянов, ръководител катедра „Парково и ландшафтно проектиране“ в Лeсотехническия университет
  • гл. ас. Веселин Рангелов, учен от „Парково и ландшафтно проектиране“ в Лeсотехническия университет
  • СНЦ „Асоциация на изследователите на жилищното и градско развитие (АИЖГР)“ с водещ учен доц. Искра Дандолова
  • СНЦ "Форум за устойчиво развитие Фокус" с водещ учен гл. ас. Вяра Ганчева
  • СНЦ "Експертен пул - България" с водещ учен гл. ас. Даниел Йорданов
  • арх. Емилиян Джотолов – редовен докторант
  • арх. Игор Христов – експерт в областта на инвестиционното проектиране и устройственото планиране (докторан, отчислен с право на защита)
  • арх. Костадин Попов – експерт в областта на инвестиционното проектиране и устройственото планиране (докторан, отчислен с право на защита)
Анкета за живущите в панелните комплекси

1. Оценявате ли междублоковите пространства на панелните комплекси като занемарени?

2. Има ли достатъчно места за социални контакти (за спорт, игри на карти и шах, детски площадки и др.)?

3. Паркира ли се върху нерегламентирани места около блоковете (например в зелени площи и по тротоари)?

4. Оценявате ли озеленените площи около блоковете като добре поддържани?

5. Оценявате ли осветлението около блоковете като добро ?

6. Оценявате ли междублоковите пространства като чисти ?

7. Изхвърляте ли разделно битовите си отпадъци ?

8.Оценявате ли междублоковите пространства като шумни ?

9. Имате ли проблеми с кражби и битова престъпност около блоковете ?

10. Имате ли проблеми с бездомни животни около блоковете ?

© Страницата е разработена единствено за целите на проекта. Всички права запазени.