Научният колектив е съставен от учени от различни научни звена, което отговаря на една от задачите поставени в “Национална стратегия за развитие на научните изследвания 2020” – използване капацитета и сформиране на научни групи от различни научни институции. Членовете на колектива са възпитаници на Университета по архитектура, строителство и геодезия.

проф. д-р арх. Йордан Радев (ръководител)

Професор Радев е преподавател и учен в Архитектурния факултет, катедра "Промишлени и аграрни сгради" с дългогодишен опит от 40 години.

гл. ас. д-р арх. Стефан Аспарухов

Преподавател към катедра „Промишлени и аграрни сгради“ в Архитектурния факултет. Защитил магистърска теза по "Управление на проекти" в кат. "МИО и Бизнес" на УНСС.

гл. ас. д-р арх. Димитрина Попова

Възпитаник на Архитектурния факултет. Докторската ù дисертация е защитена в Института за изследване на изкуствата, сектор "Архитектура" при БАН, където в момента работи като главен асистент.

Арх. Ангел Енкин е млад учен и практик – докторант в катедра „Градоустройство“.

Арх. Димо Джотолов е млад учен, разработващ дисертация в в катедра "Жилищни сгради".

Анкета за живущите в панелните комплекси

1. Оценявате ли междублоковите пространства на панелните комплекси като занемарени?

2. Има ли достатъчно места за социални контакти (за спорт, игри на карти и шах, детски площадки и др.)?

3. Паркира ли се върху нерегламентирани места около блоковете (например в зелени площи и по тротоари)?

4. Оценявате ли озеленените площи около блоковете като добре поддържани?

5. Оценявате ли осветлението около блоковете като добро ?

6. Оценявате ли междублоковите пространства като чисти ?

7. Изхвърляте ли разделно битовите си отпадъци ?

8.Оценявате ли междублоковите пространства като шумни ?

9. Имате ли проблеми с кражби и битова престъпност около блоковете ?

10. Имате ли проблеми с бездомни животни около блоковете ?

© Страницата е разработена единствено за целите на проекта. Всички права запазени.