Научният колектив е съставен от учени от различни научни звена, което отговаря на една от задачите поставени в “Национална стратегия за развитие на научните изследвания 2020” – използване капацитета и сформиране на научни групи от различни научни институции. Членовете на колектива са възпитаници на Университета по архитектура, строителство и геодезия.

проф. д-р арх. Йордан Радев (ръководител)

Професор Радев е преподавател и учен в Архитектурния факултет, катедра "Промишлени и аграрни сгради" с дългогодишен опит от 40 години.

гл. ас. д-р арх. Стефан Аспарухов

Преподавател към катедра „Промишлени и аграрни сгради“ в Архитектурния факултет. Защитил магистърска теза по "Управление на проекти" в кат. "МИО и Бизнес" на УНСС.

гл. ас. д-р арх. Димитрина Попова

Възпитаник на Архитектурния факултет. Докторската ù дисертация е защитена в Института за изследване на изкуствата, сектор "Архитектура" при БАН, където в момента работи като главен асистент.

Арх. Ангел Енкин е млад учен и практик – докторант в катедра „Градоустройство“.

Арх. Димо Джотолов е млад учен, разработващ дисертация в в катедра "Жилищни сгради".

Анкета за живущите в панелните комплекси

10. Имате ли проблеми с бездомни животни около блоковете ?

Да (68 %)
Не (27 %)
Не мога да преценя (5 %)

9. Имате ли проблеми с кражби и битова престъпност около блоковете ?

Да (46 %)
Не (35 %)
Не мога да преценя (19 %)

8.Оценявате ли междублоковите пространства като шумни ?

Да (36 %)
Не (49 %)
Не мога да преценя (14 %)

7. Изхвърляте ли разделно битовите си отпадъци ?

Да (32 %)
Не (42 %)
Не, няма къде (27 %)

6. Оценявате ли междублоковите пространства като чисти ?

Да (5 %)
Не (91 %)
Не мога да преценя (4 %)

5. Оценявате ли осветлението около блоковете като добро ?

Да (13 %)
Не (80 %)
Не мога да преценя (7 %)

4. Оценявате ли озеленените площи около блоковете като добре поддържани?

Да (5 %)
Не (91 %)
Не мога да преценя (3 %)

3. Паркира ли се върху нерегламентирани места около блоковете (например в зелени площи и по тротоари)?

Да (93 %)
Не (6 %)
Не мога да преценя (1 %)

2. Има ли достатъчно места за социални контакти (за спорт, игри на карти и шах, детски площадки и др.)?

Да (18 %)
Не (77 %)
Не мога да преценя (4 %)

1. Оценявате ли междублоковите пространства на панелните комплекси като занемарени?

Да (96 %)
Не (3 %)
Не мога да преценя (1 %)
© Страницата е разработена единствено за целите на проекта. Всички права запазени.