„Културна идентичност и енергийна ефективност при ревитализацията на междублоковите пространства на панелните комплекси в София“ – това е един от проектите, спечелили финансиране от конкурсната програма на Фонд „Научни изследвания“ в края на 2014г.

Проектът ще се реализира на два етапа в периода януари 2015г. – декември 2016г.

Необходимостта от изследването произлиза от трансформацията на панелните комплекси в София през последните 25 години. При проектирането им панелните комплекси не са планирани за такива промени, довели до „самоадаптиране“ на междублоковите им пространства.

Поставянето на акцент върху архитектурно-историческото наследство и енергийната ефективност на пространствата в панелните комплекси е иновативен подход за устойчиво (социално-икономическо и екологическо) развитие, с цел повишаване качеството на живот на обитателите.

Проектът ще допринесе за равнопоставеност на централните зони и периферните квартали в културните прояви в София чрез децентрализация на културния живот към периферията в контекста на устойчивото развитие на градската среда.

Анкета за живущите в панелните комплекси

10. Имате ли проблеми с бездомни животни около блоковете ?

Да (68 %)
Не (27 %)
Не мога да преценя (5 %)

9. Имате ли проблеми с кражби и битова престъпност около блоковете ?

Да (46 %)
Не (35 %)
Не мога да преценя (19 %)

8.Оценявате ли междублоковите пространства като шумни ?

Да (36 %)
Не (49 %)
Не мога да преценя (14 %)

7. Изхвърляте ли разделно битовите си отпадъци ?

Да (32 %)
Не (42 %)
Не, няма къде (27 %)

6. Оценявате ли междублоковите пространства като чисти ?

Да (5 %)
Не (91 %)
Не мога да преценя (4 %)

5. Оценявате ли осветлението около блоковете като добро ?

Да (13 %)
Не (80 %)
Не мога да преценя (7 %)

4. Оценявате ли озеленените площи около блоковете като добре поддържани?

Да (5 %)
Не (91 %)
Не мога да преценя (3 %)

3. Паркира ли се върху нерегламентирани места около блоковете (например в зелени площи и по тротоари)?

Да (93 %)
Не (6 %)
Не мога да преценя (1 %)

2. Има ли достатъчно места за социални контакти (за спорт, игри на карти и шах, детски площадки и др.)?

Да (18 %)
Не (77 %)
Не мога да преценя (4 %)

1. Оценявате ли междублоковите пространства на панелните комплекси като занемарени?

Да (96 %)
Не (3 %)
Не мога да преценя (1 %)
© Страницата е разработена единствено за целите на проекта. Всички права запазени.