„Културна идентичност и енергийна ефективност при ревитализацията на междублоковите пространства на панелните комплекси в София“ – това е един от проектите, спечелили финансиране от конкурсната програма на Фонд „Научни изследвания“ в края на 2014г.

Проектът ще се реализира на два етапа в периода януари 2015г. – декември 2016г.

Необходимостта от изследването произлиза от трансформацията на панелните комплекси в София през последните 25 години. При проектирането им панелните комплекси не са планирани за такива промени, довели до „самоадаптиране“ на междублоковите им пространства.

Поставянето на акцент върху архитектурно-историческото наследство и енергийната ефективност на пространствата в панелните комплекси е иновативен подход за устойчиво (социално-икономическо и екологическо) развитие, с цел повишаване качеството на живот на обитателите.

Проектът ще допринесе за равнопоставеност на централните зони и периферните квартали в културните прояви в София чрез децентрализация на културния живот към периферията в контекста на устойчивото развитие на градската среда.

Анкета за живущите в панелните комплекси

1. Оценявате ли междублоковите пространства на панелните комплекси като занемарени?

2. Има ли достатъчно места за социални контакти (за спорт, игри на карти и шах, детски площадки и др.)?

3. Паркира ли се върху нерегламентирани места около блоковете (например в зелени площи и по тротоари)?

4. Оценявате ли озеленените площи около блоковете като добре поддържани?

5. Оценявате ли осветлението около блоковете като добро ?

6. Оценявате ли междублоковите пространства като чисти ?

7. Изхвърляте ли разделно битовите си отпадъци ?

8.Оценявате ли междублоковите пространства като шумни ?

9. Имате ли проблеми с кражби и битова престъпност около блоковете ?

10. Имате ли проблеми с бездомни животни около блоковете ?

© Страницата е разработена единствено за целите на проекта. Всички права запазени.